Bắc Ninh phê duyệt khu đô thị 360 ha, vốn đầu tư 3.600 tỷ đồng

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định phê duyệt khu vực phát triển đô thị Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030.

Theo bản vẽ quy hoạch, khu đô thị có quy mô diện tích khoảng 360 ha, chia thành 2 khu là khu trung tâm hành chính và khu vực phía Đông thị trấn Thứa.

Trong đó, khu trung tâm hành chính có tổng diện tích khoảng 255 ha, gồm một phần diện tích thị trấn Thứa hiện hữu và một phần diện tích của xã Tân Lãng. Khu trung tâm được giới hạn bởi đường phân khu vực và dọc theo hai bên đường tỉnh ĐT.280 và ĐT.280; khu vực phía đông thị trấn Thứa có diện tích khoảng 105 ha.

Khu đô thị Thứa
Khu đô thị Thứa tại huyện Lương Tài, Bắc Ninh có vốn đầu tư dự
kiến khoảng 3.600 tỷ đồng. Ảnh: Internet.

Theo kế hoạch, khu vực phát triển đô thị Thứa đến năm 2030 được chia thành 2 giai đoạn. giai đoạn 1 (từ năm 2018 đến năm 2020) và giai đoạn 2 (từ năm 2021 đến năm 2030).

Cụ thể, các hạng mục trong giai đoạn 1 bao gồm: thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Thứa, lập quy hoạch phân khu. quy hoạch chi tiết để thu hút đầu tư các dự án đầu tư xây dựng. công trình hạ tầng đô thị, các khu nhà ở. các công trình trụ sở làm việc Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Lương Tài tại khu vực trung tâm hành chính mới, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính mới. xây dựng khu trung tâm thể dục thể thao huyện, công viên cây xanh. xây dựng các công trình đường giao thông đô thị…

Các hạng mục trong giai đoạn 2 gồm: xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, tập trung cải tạo chỉnh trang, phát triển hoàn chỉnh khu đô thị hiện hữu. xây dựng các tuyến đường giao thông nội thị theo quy hoạch. Khu các công trình hỗn hợp cao tầng, Khu nhà ở phía Bắc sông Thứa. khu nhà ở phía Tây Bắc ĐT.280 mới. khu nhà ở phía tây thôn Giàng, thị trấn Thứa, công viên cây xanh phía Bắc ĐT.281.

Cũng theo kế hoạch, dự án khu đô thị có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.604 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa. Cơ cấu vốn như sau: vốn đầu tư cho nhà ở và khu đô thị gần 1.000 tỷ đồng; vốn cho giao thông là 1.196 tỷ đồng; vốn cho khu trung tâm hành chính là 207 tỷ đồng; vốn cho y tế là 160 tỷ đồng; vốn cho giáo dục là 145 tỷ đồng.

(Theo NDH)