Chuyên mục: TIN DỰ ÁN

Nội thất Căn hộ 360 Giải Phóng

Nội thất Căn hộ 360 Giải Phóng

Nội thất Căn hộ 360 Giải Phóng  hợp lý về mặt bố trí trong nhà – Chung cư thứ sáu bốn của TINCOM GROUP – loại thiết kế đẹp – Sau khoảng 68 ngày có HĐMB THÔNG TIN …
Nội thất Dự án 360 Giải Phóng

Nội thất Dự án 360 Giải Phóng

Nội thất Dự án 360 Giải Phóng  được bố trí luôn cho chủ nhà – Chung cư thứ sáu ba của TINCOM GROUP – loại thiết kế đẹp – Sau khoảng 67 ngày có HĐMB THÔNG TIN VỀ …
Nội thất Chung cư 360 Giải Phóng

Nội thất Chung cư 360 Giải Phóng

Nội thất Chung cư 360 Giải Phóng  bàn giao đầy đủ trong nhà – Chung cư thứ sáu hai của TINCOM GROUP – loại thiết kế đẹp – Sau khoảng 66 ngày có HĐMB – bảng giá dự án …
Chiết khấu Nhà mẫu 360 Giải Phóng

Chiết khấu Nhà mẫu 360 Giải Phóng

Chiết khấu Nhà mẫu 360 Giải Phóng  nếu khách hàng cảm thấy ưng ý sau khi đi xem dự án – Chung cư thứ sáu mốt của TINCOM GROUP – loại thiết kế đẹp – Sau khoảng …
Chiết khấu Căn hộ 360 Giải Phóng

Chiết khấu Căn hộ 360 Giải Phóng

Chiết khấu Căn hộ 360 Giải Phóng  yêu cầu trả luôn toàn bộ giá trị căn nhà – Chung cư thứ sáu mươi của TINCOM GROUP – loại thiết kế đẹp – Sau khoảng 64 ngày có HĐMB …
Chiết khấu Dự án 360 Giải Phóng

Chiết khấu Dự án 360 Giải Phóng

Chiết khấu Dự án 360 Giải Phóng  nếu người mua trả toàn bộ số tiền – Chung cư thứ năm chín của TINCOM GROUP – loại thiết kế đẹp – Sau khoảng 63 ngày có HĐMB – bảng giá dự …
Chiết khấu Chung cư 360 Giải Phóng

Chiết khấu Chung cư 360 Giải Phóng

Chiết khấu Chung cư 360 Giải Phóng  cho khách Đóng 70% số tiền – Chung cư thứ năm tám của TINCOM GROUP – loại thiết kế đẹp – Sau khoảng 62 ngày có HĐMB – bảng giá dự án …
Bàn giao Tòa nhà 360 Giải Phóng

Bàn giao Tòa nhà 360 Giải Phóng

Bàn giao Tòa nhà 360 Giải Phóng  có thể muộn hơn dự kiến – Chung cư thứ năm bảy của TINCOM GROUP – loại thiết kế đẹp – Sau khoảng 61 ngày có HĐMB – bảng giá dự án …
Bàn giao Căn hộ 360 Giải Phóng

Bàn giao Căn hộ 360 Giải Phóng

Bàn giao Căn hộ 360 Giải Phóng  đem lại cảm giác mới mẻ cho cư dân khi sống tại đây – Chung cư thứ năm sáu của TINCOM GROUP – loại thiết kế đẹp – Sau khoảng 60 ngày …
Bàn giao Dự án 360 Giải Phóng

Bàn giao Dự án 360 Giải Phóng

Bàn giao Dự án 360 Giải Phóng  đúng các mẫu khách mua nhà đã xem – Chung cư thứ năm năm của TINCOM GROUP – loại thiết kế đẹp – Sau khoảng 59 ngày có HĐMB – bảng giá …