Chuyên mục: TIN DỰ ÁN

Bàn giao Chung cư 360 Giải Phóng

Bàn giao Chung cư 360 Giải Phóng

Bàn giao Chung cư 360 Giải Phóng  dựa trên các mẫu nhà mặt bằng căn hộ – Chung cư thứ năm bốn của TINCOM GROUP – loại thiết kế đẹp – Sau khoảng 58 ngày có HĐMB – bảng giá …
Giải thưởng Nhà mẫu 360 Giải Phóng

Giải thưởng Nhà mẫu 360 Giải Phóng

Giải thưởng Nhà mẫu 360 Giải Phóng  cho khách hàng tới xem buổi mở bán – Chung cư thứ năm ba của TINCOM GROUP – loại thiết kế đẹp – Sau khoảng 57 ngày có HĐMB – bảng …
Giải thưởng Căn hộ 360 Giải Phóng

Giải thưởng Căn hộ 360 Giải Phóng

Giải thưởng Căn hộ 360 Giải Phóng  đối với người may mắn mua nhà – Chung cư thứ năm hai của TINCOM GROUP – loại thiết kế đẹp – Sau khoảng 56 ngày có HĐMB – bảng giá dự …
Giải thưởng Dự án 360 Giải Phóng

Giải thưởng Dự án 360 Giải Phóng

Giải thưởng Dự án 360 Giải Phóng  cho khách mua nhà may mắn trong năm – Chung cư thứ năm mốt của TINCOM GROUP – loại thiết kế đẹp – Sau khoảng 55 ngày có HĐMB – bảng giá dự án …
Giải thưởng Chung cư 360 Giải Phóng

Giải thưởng Chung cư 360 Giải Phóng

Giải thưởng Chung cư 360 Giải Phóng  đối với khách hàng mua căn hộ trong tháng 10 – Chung cư thứ năm mươi của TINCOM GROUP – loại thiết kế đẹp – Sau khoảng 54 ngày có HĐMB …
Nhà kho Tòa nhà 360 Giải Phóng

Nhà kho Tòa nhà 360 Giải Phóng

Nhà kho Tòa nhà 360 Giải Phóng  thế kế cho cư dân dùng làm chỗ để xe ô tô – Chung cư thứ bốn chín của TINCOM GROUP – loại thiết kế đẹp – Sau khoảng 53 ngày …
Nhà kho Căn hộ 360 Giải Phóng

Nhà kho Căn hộ 360 Giải Phóng

Nhà kho Căn hộ 360 Giải Phóng  mang tới phần diện tích trống để đồ gia đình – Chung cư thứ bốn tám của TINCOM GROUP – loại thiết kế đẹp – Sau khoảng 52 ngày có HĐMB …
Nhà kho Dự án 360 Giải Phóng

Nhà kho Dự án 360 Giải Phóng

Nhà kho Dự án 360 Giải Phóng  là khu kỹ thuật để điều hòa và máy phát điện – Chung cư thứ bốn bảy của TINCOM GROUP – loại thiết kế đẹp – Sau khoảng 51 ngày có …
Nhà kho Chung cư 360 Giải Phóng

Nhà kho Chung cư 360 Giải Phóng

Nhà kho Chung cư 360 Giải Phóng  sử dụng để những đồ dùng cá nhân trong gia đình – Chung cư thứ bốn sáu của TINCOM GROUP – loại thiết kế đẹp – Sau khoảng 50 ngày có HĐMB …
Quà tặng Mua nhà 360 Giải Phóng

Quà tặng Mua nhà 360 Giải Phóng

Quà tặng Mua nhà 360 Giải Phóng  cơ hội bốc thăm trúng xe mercedes cao cấp – Chung cư thứ bốn năm của TINCOM GROUP – loại thiết kế đẹp – Sau khoảng 49 ngày có HĐMB – bảng …